0
0
Subtotal:  0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

Huisregels

Onderstaande regels gelden voor alle bezoekers van de thuiswedstrijden van Landstede Hammers. Wij verzoeken u zich te houden aan deze regels. Bezoekers van de wedstrijden zijn verplicht om aanwijzingen gegeven door personeel van of werkzaam voor Landstede Hammers en of het Landstede Sportcentrum op te volgen.
 1. Algemeen rookverbod 
  Op het terrein van het Landstede Sportcentrum geldt een algemeen rookverbod. Roken is verboden zowel binnen het gehele complex (sportzalen, kleedkamers, publieke ruimtes), als buiten op het entreeterrein, de parkeerplaats en de fietsenstalling.
 2. Kaartverkoop & controle
  Iedere bezoeker is verplicht zijn/haar eigen kaartje te tonen bij de kaartcontrole (geldt ook voor kinderen). Bezoekers worden één voor één binnengelaten.
  Het is verboden kaarten door te verkopen buiten de privésfeer. Het bestuur van Landstede Hammers heeft het recht om kaarten te blokkeren in het geval van doorverkoop buiten de privésfeer. Het doorverkopen via websites als marktplaats.nl is een voorbeeld van verkoop buiten de privésfeer. In het geval kaarten worden geblokkeerd i.v.m. doorverkoop buiten de privésfeer wordt er geen restitutie gegeven.
 3. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee naar binnen te nemen:
  1. Flessen; blikjes; vuurwerk/fakkels; gastoeters/handdruktoeters; confetti; laserapparatuur;
  2. Alcohol en/of verdovende middelen (alle soorten hard- & softdrugs);
  3. Hockeysticks, tennisrackets en andersoortige stokken;
  4. Spandoeken of andere voorwerpen met discriminerende of provocerende teksten. Spandoeken groter dan 1 m2 dienen aantoonbaar te zijn voorzien van een impregnatie certificaat;
  5. Voorwerpen die een gevaar kunnen vormen voor de veiligheid.
   Andere meegenomen zaken zijn ter beoordeling van de beveiliging of het management van Landstede Hammers.
 4. Tascontrole/visitatierecht
  De beveiliging is gerechtigd u te visiteren (uw tas te controleren). Daarnaast zijn de beveiligingsmedewerkers bevoegd om mensen te fouilleren.
 5. Hinderlijk gedrag
  Hinderlijk gedrag, al dan niet veroorzaakt door overmatig drankgebruik, inclusief het roepen van beledigende of discriminerende teksten of anderszins (dit ter beoordeling van onze beveiliging) en/of het niet opvolgen van aanwijzingen en huisregels kan leiden tot verwijdering uit de zaal en een toegangsverbod voor de komende seizoenen. Ook kan dit leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor 1 van de partijen.
 6. Betreden speelvloer
  Het is ten strengste verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd de speelvloer te betreden. Dit kan leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor Landstede Hammers.
 7. Geen spullen op de wedstrijdvloer gooien
  Dit kan leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor Landstede Hammers.
 8. Kinderen
  Voor, tijdens en na de wedstrijden van Landstede Hammers blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen. In geval van schade veroorzaakt door de kinderen zal dit op de ouders/verzorgers verhaald worden. Het betreden van de Go-Kids hal (zondag) is op eigen risico. Landstede Sportcentrum is niet aansprakelijk voor letsel of blessures.
 9. Opvolgen aanwijzingen
  In zijn algemeenheid geldt dat een eventuele ontruiming van de hal plaatsvindt op aanwijzing van en eventueel met begeleiding door personeel van Landstede Hammers of Landstede Sportcentrum, beveiliging, vrijwilligers en/of BHV-ers, etc. Deze, en andere, aanwijzingen dienen door alle bezoekers onverwijld te worden opgevolgd.
 10. Diefstal
  Landstede Hammers of het Landstede Sportcentrum zijn niet aansprakelijk voor diefstal.
 11. Opnamen
  Het maken van professionele beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de club.
 12. Live Muziek
  Het is niet toegestaan live (of versterkte) muziek af te spelen in de hal anders dan aan de korte zijde van het speelveld. De trommels en ratels die eigendom zijn van de supportsvereniging SV Hammers waar aparte afspraken mee gemaakt zijn over het gebruik in samenspraak met Landstede Hammers.
 13. Privacy
  De privacyverklaring geldt voor iedereen die contact heeft met Landstede Hammers en/of (persoons)gegevens achterlaat die worden verwerkt. In de privacyverklaring staan de rechten en plichten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de registratie daarvan, vermeld. In aanvulling op de privacyverklaring geldt voor de thuiswedstrijden van Landstede Hammers het volgende. Omdat de thuiswedstrijden publiek zijn, is het mogelijk dat tijdens die wedstrijden foto’s, beeld en/of (video- dan wel tv- of radio-) opnamen worden gemaakt waarop u te zien bent. Ook dit valt onder het verwerken van persoonsgegevens. De foto’s, beelden en/of opnamen kunnen worden gepubliceerd dan wel uitgezonden in de hal waar de wedstrijd wordt gespeeld (beeldscherm) of op diverse (sociale) media. Landstede Hammers heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken en met het bezoeken van de wedstrijd bent u zich hiervan bewust.
 14. Schade
  Schades of boetes die door de Landstede Hammers of het Sportcentrum moeten worden betaald worden verhaald op de betrokken bezoekers of groep van bezoekers.
  Overtreding van de huisregels kan leiden tot een bezoekverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd.